Jul 26, 2013

Katalinuhan o Karunungan

7 mga kritiko
Katalinuha`y yaman
Dapat ingatan,
Pagmalaki`y iwasan.

Kaloob ng Maykapal
ating pagyamanin,
Bukas ay paunlarin.

Followers