Apr 9, 2012

Poverty

Poverty still exist in world
Poverty kills a nation
Poverty kills a mother
Poverty kills a parent
Poverty kills culture
Poverty kills literature and arts
Poverty kills creativity
Poverty kills family
Poverty kills rights and opportunity
Poverty kills community and city
Poverty kills and sap our vitality
Poverty kills our future
POVERTY KILLS HUMANITY

0 mga kritiko:

Post a Comment

Paalala: Ipahayag ang inyong emosyon, puna, kuro-kuro, mungkahi, at opinyon hinggil sa post na ito ay aking pasasalamatan.

Followers